Tilastot
2
/2016

Niina Paakkonen, työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Kunta-alalla onnistuttu pidentämään työuria

Kuntatyöntekijöiden työurien pituudet ovat hienoisessa nousussa. Yli 60-vuotiaiden määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa jopa viisi prosenttiyksikköä.

Kunta-alan henkilöstön kokonaismäärä on laskussa, mutta samalla palvelussuhteessa olevien keski-ikä nousee. Keski-ikä on noussut vuosien 2004–2014 välillä 44,5 vuodesta 45,7 vuoteen.

Maakunnittain tarkasteltuna kunta-alan henkilöstö on nuorinta Uudenmaan alueella, jossa keski-ikä on 44,8 vuotta. Korkein keski-ikä on Lapissa, 47,1 vuotta. Myös Kainuussa ja Etelä-Savossa ollaan melkein samalla ikätasolla. Keski-ikä näissä maakunnissa on 47,0 vuotta.

Vuosien 2004–2014 välillä yli 50-vuotiaiden osuus on kasvanut seitsemällä prosenttiyksiköllä, 33 prosentista 40 prosenttiin. Yli 50-vuotiaiden osuus on pienin Uudellamaalla. Maakunnan henkilöstöstä yli kolmasosa, 36 prosenttia, on yli 50-vuotiaita. Vastaava osuus Lapissa on 47 prosenttia. Etelä-Savossa, Pohjois- Karjalassa ja Kainuussa 45 prosenttia henkilöstöstä on yli 50-vuotiaita.

Yli 60-vuotiaita yhä enemmän

Yli 50-vuotiaiden joukossa merkittävintä kasvua on tapahtunut yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa kasvua on ollut viisi prosenttiyksikköä kymmenen vuoden tarkasteluvälillä. Nykyään 65 vuotta täyttäneitä on palvelussuhteessa yhteensä noin 2 900 henkilöä eli 0,7 prosenttia kokonaishenkilöstömäärästä. Heitä on eniten Keski-Pohjanmaalla, 0,9 prosenttia henkilöstöstä, ja vähiten Pohjois-Karjalan alueella, 0,3 prosenttia henkilöstöstä.

Vuosien 2004–2014 aikavälillä alle 30-vuotiaiden tai 30 vuotta täyttäneiden osuus on pysynyt ennallaan. Kunta-alan henkilöstöstä 12 prosenttia kuuluu tähän ikäryhmään. Lukumäärällisesti tämä on noin 53 000 työntekijää tai viranhaltijaa. Uudellamaalla ja Pohjanmaalla henkilöstöstä noin 14 prosenttia kuuluu tähän ikäryhmään. Vähiten nuoria työntekijöitä löytyy Kymenlaaksosta, jossa heitä on hieman yli kymmenen prosenttia henkilöstöstä.

Maakunta Keski-ikä Yli 50-vuotiaiden osuus henkilöstöstä Alle 30-vuotiaiden tai 30 vuotta täyttäneiden osuus henkilöstöstä
Uusimaa 44,8 36,2 % 14,0 %
Varsinais-Suomi 45,4 38,4 % 13,0 %
Satakunta 46,1 41,7 % 11,8 %
Kanta-Häme 46,1 41,0 % 11,5 %
Pirkanmaa 45,3 28,2 % 12,7 %
Päijät-Häme 46,2 41,1 % 11,0 %
Kymenlaakso 46,7 43,4 % 10,4 %
Etelä-Karjala 46,5 42,9 % 10,8 %
Etelä-Savo 47,0 45,3 % 10,9 %
Pohjois-Savo 46,4 43,0 % 11,1 %
Pohjois-Karjala 46,8 45,3 % 11,1 %
Keski-Suomi 46,5 43,1 % 10,5 %
Etelä-Pohjanmaa 46,0 41,7 % 12,5 %
Pohjanmaa 45,3 39,1 % 13,8 %
Keski-Pohjanmaa 45,6 39,8 % 13,0 %
Pohjois-Pohjanmaa 45,8 39,9 % 11,0 %
Kainuu 47,0 45,5 % 11,1 %
Lappi 47,1 46,7 % 10,9 %
Koko kunta-ala yhteensä 45,7 40,0 % 12,3 %

 

23.3.2016

Yhteystiedot

Niina Paakkonen

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2132
Matkapuhelin:
+358 50 384 9286
Sähköposti:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT