Oikeustapaukset
6
/2015

Teija Metsäranta, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Opettajan tehtävämuutokset ja uusi koeaika

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan määräaikaisissa virkasuhteissa perusopetuksessa työskennelleelle opettajalle oli mahdollista asettaa jälkimmäisessä virkasuhteessa koeaika uudelleen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että siirtyminen uuteen työyhteisöön ja erityisiä yhteistyötaitoja edellyttävään resurssiluokanopetukseen merkitsi lain edellyttämää viranhaltijan tehtävissä tapahtunutta merkittävää muutosta. Koeajan määrääminen ei ollut viranhaltijalain eikä myöskään tasapuolisen kohtelun vaatimusten vastaista. Valitusperusteena pätemätön koeaika ei menestynyt.

Tapauksessa opettaja oli työskennellyt ensin kunnan peruskoulussa A luokanopettajana, päätoimisena tuntiopettajana ja päätoimisena tuntiopettajana erityisluokanopetuksessa ajalla 1.8.2008–31.7.2009 ja 1.8.2009–31.7.2010 ja myöhemmin kunnan peruskoulussa B päätoimisena tuntiopettajana ajalla 1.8.2011–31.7.2012.

Tämän jälkeen opettaja oli otettu kunnan peruskouluun C määräaikaiseksi päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2012–31.7.2013. Tehtäväkuvaksi määriteltiin resurssiluokanopetus. Tähän virkasuhteeseen asetettiin kolmen kuukauden koeaika.

Koeaikana työnantaja päätti purkaa virkasuhteen, koska viranhaltijan työsuoritus ja mm. luvattomat poissaolot sekä epäasiallinen käyttäytyminen eivät vastanneet työnantajan tehtävälle asettamia vaatimuksia.

Valitusperusteenaan opettaja esitti koeajan asettamisen olleen viranhaltijalain vastainen. Hän oli siirtynyt kunnan sisällä opetustehtävistä toiseen eikä asemassa ollut tapahtunut hänen mukaansa viranhaltijalain edellyttämällä tavalla huomattavaa muutosta. Valituksessa vedottiin myös yleisluontoisesti epäasialliseen purkuperusteeseen.

Päätöksen perusteluissa korkein hallinto-oikeus toteaa, että vaikka opettaja siirtyi eri opettajan virkasuhteesta toiseen, ja vaikka kaikissa tehtävissä oli pääasiallisena tehtävänä opettaminen, koeajan asettaminen viimeisessä virkasuhteessa oli perusteltua. Opetustehtävät olivat muuttuneet lain tarkoittamalla tavalla.

Opettajan valitus ei menestynyt myöskään muiden valitusperusteiden osalta, ja virkasuhteen purkaminen koeaikana oli lainmukainen.

KHO 28.10.2015 (t.3054 dnro 1327/3/14)

15.12.2015

Yhteystiedot

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Muita artikkeleita aiheesta