KT-kulma
2
/2013

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Uzi Varon

Keskitetyn sopimuksen jatko auki

Kataisen hallituksen pyynnöstä käydyt tunnustelut keskitetyn työmarkkinaratkaisun aikaansaamiseksi eivät johtaneet tulokseen. Suomen työllisyyden, talouskasvun ja julkisen talouden kestävyysvajeen kannalta keskitetty ja pelkistetty työmarkkinaratkaisu olisi ollut näissä oloissa perusteltu.

Jo lähtökohtatilanne ja aikataulu tunnusteluille oli vaikea. Useimpien alojen työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa vielä pitkään. Kunta alan sopimus päättyy ensi vuoden helmikuun lopussa.

Osapuolten tavoiteasettelut olivat jo lähtökohdiltaan kaukana toisistaan eikä eroa kyetty tunnusteluvaiheessa kuromaan umpeen. KT:n tavoitteena oli pelkistetty ostovoimaa kasvattava ratkaisu työvoimakustannuksia lisäämättä. Ilman palkankorotuksia ostovoimaa voidaan edistää mm. verotuksen inflaatiotarkistuksilla ja työttömyysvakuutusmaksun tilapäisellä alennuksella. Veromenetykset tulee kompensoida kunnille täysimääräisesti. Myös työnantajien ja palkansaajien työeläkemaksun nousun hidastaminen oli tunnustelujen kohteena.

Palkansaajakeskusjärjestöt tavoittelivat yleiskorotusmuotoisia palkankorotuksia sekä vaativat teksti- ja laatuasioita mukaan sopimukseen.

Neuvottelijoiden liikkumatila ja valtuudet olivat tällä kertaa poikkeuksellisen rajatut. Kompromissiin ei ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia.

Työmarkkinoilla edetään nyt lähtökohtaisesti liittokohtaisilla neuvotteluilla. Teknologiateollisuus toimii liittokierroksen päänavaajana ensi syksynä. On täysin mahdollista, että keskitettyyn työmarkkinaratkaisuun palataan viimeistään syksyllä. Edessä saattaa olla toisinto syksyn 2011 raamineuvotteluille eli työmarkkinakeskusjärjestöt ja teknologiateollisuus neuvottelevat uusista sopimuksista samanaikaisesti. Syksyllä käynnistyvät myös työurasopimukseen pohjautuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelut työurien pidentämisestä.

12.4.2013

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT