KT-kulma
1
/2013

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Uzi Varon

Työvoimakustannuksia ei ole varaa lisätä

Kataisen hallitus pyysi työmarkkinakeskusjärjestöiltä ehdotuksia, joilla voitaisiin pidentää työuria ja lisätä työn tarjontaa. Samassa yhteydessä aloitettiin keskustelut tulevasta työmarkkinaratkaisusta, vaikka esimerkiksi kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen ovat voimassa vielä noin vuoden.

Tulevan sopimusratkaisun muodosta riippumatta työvoimakustannuksia ei ole varaa lisätä. Yksinkertaisinta olisi jatkaa kaikkia eri alojen voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia sellaisenaan ilman palkankorotuksia niiden päättymisajankohdasta 1,5 vuodella eteenpäin. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutus- ja eläkemaksujen korottamisesta tulisi myös pidättäytyä.

Sopimusten jatkamista sellaisenaan puoltavat kansantalouden ja kuntatalouden heikkenevä tila, työllisyysnäkökohdat ja julkisen talouden kestävyysvajeen ratkaiseminen. Kuntataloudessa ei ole enää elvytysvaraa, vaan kunnat joutuvat sopeuttamaan menoja, nostamaan veroja ja ottamaan lisää velkaa.

Sopimusten jatkaminen ei estäisi alakohtaisten palkkausja työaikajärjestelmien kehittämistä tuloksellisuutta tukevaan suuntaan. Paikallisen sopimisen laajat mahdollisuudet kunta-alalla on hyödynnettävä täysimääräisesti.

Työuria on pidennettävä niin alkupäästä, keskeltä kuin loppupäästäkin. Vanhuuseläkkeen alaikärajan vaiheittainen nostaminen 63 vuodesta 65 vuoteen ja ns. työttömyysputken poistaminen olisivat uusia uskottavia rakenteellisia työuria pidentäviä keinoja.

Työmarkkinajärjestöjen olisi kyettävä tekemään uskottavat päätökset työurien jatkamisesta viimeistään maan hallituksen maaliskuun kehysriiheen mennessä. Muutoin julkisten menojen leikkaustarve kasvaa ja veroja joudutaan korottamaan.

Täysin kohtuuttomat mittasuhteet saanut koulutusvapaakiista, jonka synnyttämisessä kunta-alalla ei ole mitään osaa, on jätettävä tarvittaessa liittokohtaisiin neuvotteluihin ratkaistavaksi.

14.2.2013

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT