KT-kulma
1
/2012

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Uzi Varon

Kuntauudistus haastaa työnantajatoiminnot

Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän esitykset ovat kenttäkierroksella kuntien arvioitavina. Maan hallitus tekee poliittiset linjaukset kuntauudistuksen jatkosta vasta kuntien kuulemisen ja muiden selvitysten jälkeen.

Työryhmän raportti keskittyy kunta- ja palvelurakenteen selvityksiin ja esityksiin eikä sen painopiste ole henkilöstöhallinnon kysymyksissä. Koska kuntasektori on hyvin työvoimavaltainen toimiala ja henkilöstökustannusten osuus on yli puolet kaikista kuntien menoista, on syytä ottaa tarkasteluun myös työnantaja- ja henkilöstönäkökulma.

Hallitusohjelman mukaan henkilöstön muutosturva säilyy nykyisellä tasollaan kuntarakenneuudistuksessa eikä irtisanomissuojan sisältöä ole toistaiseksi tarkemmin määritelty. Muista toimialoista poikkeava irtisanomissuoja saattaa lisätä kustannuksia niissä tilanteissa, joissa ensisijaisesti otetaan huomioon olemassa olevan henkilöstön palvelussuhdeturva eikä toimintoja voida organisoida palvelutarpeet huomioon ottaen.

Kuntarakenteen uudistaminen kuntia yhdistämällä tai kuntien yhteistoimintaa organisoimalla johtaa palkkojen ja muiden palvelussuhteen ehtojen harmonisoimiseen. Lyhyellä aikavälillä henkilöstön palvelussuhteen ehtojen yhteensovittaminen yleensä lisää työvoimakustannuksia riippuen harmonisoinnin tarpeesta, määrästä ja aikatauluista.

Kuntarakenneuudistuksen keskeisinä tavoitteina ovat laadukkaiden kuntapalvelujen turvaaminen ja osaavan työvoiman riittävyys. Kuntasektorin kestävyysvaje edellyttää erityisesti tuloksellisuuden parantamista, mikä onnistuessaan tapahtuu pitkällä aikavälillä useastakin syystä.

Tuloksellisuuteen vaikuttavat myös toimintatapojen muutokset työpaikoilla. Henkilöstöjohtamisen haasteina ovat työhyvinvoinnin ja osaamisen varmistaminen siten, että palvelut on mahdollista järjestää uusilla tavoilla henkilöstöä lisäämättä ja eläkepoistumaa hyödyntäen. Näin voidaan myös säästää työvoimakustannuksissa. Samalla on varmistettava, että valtio pidättäytyy kaikista uusista kunnille kustannuksia lisäävistä velvoitteista ja mitoituksista.

Kuntauudistuksen etenemisen kannalta on tärkeää, että KT ja pääsopijajärjestöt valmistelevat tarvittaessa uudistuksen eri vaiheissa tarvittavat ohjeet henkilöstön aseman järjestämisessä.

15.2.2012

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT