Ledare
6
/2018

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Svaga signaler – nativiteten

I strategiforskningen har man redan på 70-talet använt begreppet svaga signaler. Med det avses de första signalerna eller symptomen på något som är på väg och som kan få stor betydelse. Befolkningsprognosen som kom ut i slutet av november var inte längre någon sär-skilt svag signal när den förutspådde att Finlands befolkning kommer att minska kontinuerligt och kraftigt. Följderna är fortfarande svåra att överblicka.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

En av dem kommer med all säkerhet att påverka kommunerna och deras verksamhet. Ett minskat antal barn påverkar oundvikligen mängden offentligt anställda och fördelningen av resurserna.

Om till exempel antalet barn som inleder sin skolgång om tio år minskat med 10 000 betyder det omräknat till klasser om 20 barn rent matematiskt att 500 skolklasser för- svinner. Behovet av lärare minskar i samma mån, liksom behovet av personal på råd- givningar och daghem.

Enligt vissa bedömningar kommer Finland redan om ett par år att ha nästan 50 kommuner där det föds färre än 15 barn per år. När urbaniseringen samtidigt lockar barnfamiljerna till tillväxtcentrumen kommer flera skolor i Finland att upphöra.

En av den låga nativitetens svaga signaler är att förändringen med tiden också påverkar kommunsektorns förhandlingsparter och avtal. Avtalen behöver kanske kompletteras med helt nya delar och organisationernas styrkeförhållanden kan komma att skifta då ungdomarna väljer bort medlemskap i fackföreningar, såsom HS rapporterade 28.11.

De svaga signalerna tvingar fram en omvärdering av givna antaganden om nuläget. Under den kommande regeringsperioden kan nativiteten beaktas i beredningen av familjeledighetsreformen.

Före valperiodens slut är det ändå dags att varva ner. Julen är en tid för frid och stillhet. Det är en stark signal.

13.12.2018

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Muita artikkeleita aiheesta