Ledare
2
/2018

Teuvo Arolainen, chefredaktör
Bild: Jarmo Teinilä

Engångspotten stöder produktivitet

Kommunsektorns avtalsförhandlingar var på flera sätt exceptionella denna vinter. Första gången på länge fördes förhandlingarna förbundsvis och den så kallade allmänna linjen som exportindustrin slagit fast i sina förhandlingar spökade i bakgrunden.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Löntagarorganisationerna krävde ersättning för semesterpenningarna som skars ner genom konkurrenskraftsavtalet. Ovanligt många textändringar önskades och gjordes.

I denna tidning kan du läsa en uttömmande sammanställning av förhandlingsresultaten. Det kommer att behövas mycket tillämpningsanvisningar och en hel del efterarbete. I förhandlingarna fattades bland annat beslut om att tillsätta flera arbetsgrupper. Resultatet av deras arbete klarnar först efter flera månader.

Mellan förhandlingarna har KT sysslat med mycket annat, till exempel egna undersökningar.

Kommunsektorn erbjuder sommarjobb som tidigare år enligt en enkät om sommarjobb i kommuner och samkommuner. Enligt en annan färsk utredning är läkarbristen fortsättningsvis liten, även om lokala variationer förekommer i vissa regioner och inom särskilda grupper.

Den återkommande utredningen av kommunernas personalutgifter tyder på att den ekonomiska sparlinjen har fortsatt i kommunerna. Kommunsektorn anpassade sina personalutgifter med 260 miljoner euro förra året. Trots det var permitteringarna och uppsägningarna mycket få.

Under förbundsrundan kom man överens om att alla som varit anställda under en viss period får en lokal resultatbaserad engångspott. Belöningen knyter personalen till kommunernas och samkommunernas målmedvetna och produktivitetsinriktade skötsel av ekonomin.

Mekanismerna för kommunernas produktivitet skiljer sig från företagens, säger forskningsdirektör Marko Kesti i en intervju. Därför måste man i kommunorganisationerna känna till ekonomins struktur. Samtidigt är det inom kommunsektorn helt möjligt att förbättra såväl arbetslivets kvalitet som det ekonomiska resultatet. Engångspotten träffar precis där.

22.3.2018

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT