Ledare
5
/2017

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Yrken kommer och går

Lite äldre människor kommer ihåg att de stött på sådana yrkesutövare som konduktrissor, badare, timmerflottare eller röntgenframkallare. Till samma uppsättning försvunna yrkesbeteckningar hör också telefonister, dvs. växelflickorna, och hissflickor.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Ofta har yrken försvunnit på grund av uppfinningar och annan teknisk utveckling, vilka har förbättrat arbetets produktivitet och kostnadskonkurrenskraften.

Under de närmaste åren kommer digitalisering, artificiell intelligens och datorinlärning att betyda det samma för arbetet som spinnmaskinen Jenny på 1770-talet eller utvecklingen av det löpande bandet inom industrin för hundra år sedan. Det handlar bland annat om sensorteknik, virtuell verklighet och sakernas internet.

Samma bortfall av yrkesbeteckningar fortsätter delvis oförmärkt, delvis oundvikligen: från kommunsektorns listor faller bland annat löneräknarens, bokförarens och biblioteksfunktionärens arbete bort.

Reda nu håller exempelvis familjedagvårdare och anstaltsföreståndare på att bli ett minne blott.

Många av de arbeten som blir kvar kommer också att utföras på andra sätt. Social- och hälsovårdstjänster erbjuds redan nu via distansförbindelser. Det finns ett utbud av virtuell vård och operationer som görs av robotar. Kanske också förarlösa pistmaskiner inom en snar framtid kommer att pressa samman snön i backarna.

13.10.2017

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT