Ledare
4
/2016

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Förtroende på flera plan

Seminariet i Villmanstrand i mitten av augusti lockade än en gång 700 personer till arenan för kommunalt samarbete. Temat var hur digitaliseringen förändrar kommuninvånarnas liv. Till exempel i Ikalis har äldreservicen kombinerats med digitaltekniken på ett sätt som gagnar alla.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Förutom förändringen diskuterades även förtroende, vilket lyftes fram av bland andra projektledaren för vård- och landskapsreformen, understatssekreterare Tuomas Pöysti.

Enligt Pöysti förutsätter den pågående förändringen bland annat samarbete, utnyttjande av digital teknik, gott ledarskap och djärva grepp. Huruvida resultatet blir lyckat beror i synnerhet på deltagarnas inbördes förtroende och engagemang i förändringen.

Det flera hundra sidor tjocka lagpaketet om vård- och landskapsreformen skickades på remiss i augusti. Samtidigt förde regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna en livlig diskussion om vilka ekonomiska konsekvenser konkurrenskraftsavtalet har för kommunsektorn och vem som sist och får betala.

Det framfördes rentav att konkurrenskraftsavtalet, som parterna i sak redan kommit överens om, inte skulle bekräftas formellt, dvs. att organisationernas direktörer inte skulle underteckna avtalet. Även då handlade diskussionen i grund och botten om förtroende.

Händelsevis behandlas förtroende på många sätt i detta nummer.

Inom Vaalijala samkommun är bytet av semesterpenning mot ledighet etablerad praxis som bygger på frivillighet och överenskommelser. Dess värde betonas ytterligare då man ser till samkommunens storlek: 34 medlemskommuner i fyra landskap, verksamhetsställen i 14 kommuner, tusen anställda.

Grunden för framgången är ömsesidigt förtroende. Samarbetsförfaranden har inte behövts.

På motsvarande vis, genom förtroende och lokala avtal, har Limingo tagit i bruk en arbetstidsbank. Parallellt med detta har kommunens resultat och personalens välmående förbättrats.

I början av augusti började jag som KT Kommunarbetsgivarnas kommunikationschef och huvudredaktör för den här tidningen. Jag ska göra mitt bästa för att infria era förväntningar.

5.9.2016

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT