Statistik
1
/2014

Bild: Pixhill

Antalet kommunala familjedagvårdare har minskat

KT Kommunarbetsgivarna har utrett antalet kommunala familjedagvårdare och antalet barn i deras vård samt arbets- och vårdtider och löner. Dessutom utreddes en del specialfrågor med anknytning till familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem.

Enligt KT:s utredning arbetade 8 835 familjedagvårdare i olika familjedagvårdsformer i maj 2013. Barnen i familjedagvård var 33 122 till antalet.

Antalet familjedagvårdare har minskat kraftigt. Exempelvis år 1990 var de cirka 30 000, år 2000 cirka 20 000 och år 2010 cirka 11 000. En av orsakerna till minskningen är den stora pensionsavgången.

Enligt Kevas uppgifter går ungefär hälften av familjevårdarna i pension under de närmaste tio åren.

Två av tre arbetar i sitt eget hem

Av familjedagvårdare med lön arbetade största delen, dvs. 64 procent i sitt eget hem. Gruppfamiljedagvårdarna utgjorde 29 procent av alla familjedagvårdare.

Erfarenheter av arbetstid som omfattas av arbetstidslagen

De familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem fick 1.8.2011 nya arbetstidsbestämmelser som baserar sig på arbetstidslagen. Därför förkortades den ordinarie arbetstiden för dem som arbetar i sitt eget hem från 43,5 till 40 timmar i veckan. I förfrågan utreddes också erfarenheterna av denna förändring.

Enligt de tillfrågade hade de kortare arbetsdagarna och den ökade fritiden inverkat positivt på familjedagvårdarnas arbetshälsa och ork. I vissa kommuner hade sjukfrånvaron minskat efter reformen. Å andra sidan upplevde de tillfrågade att reformen hade minskat familjedagvårdens flexibilitet och popularitet.

Urvalsundersökning om familjedagvårdarnas löner

Uppgifter om lönerna till familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem samlades in som en statistiskt representativ urvalsundersökning. Deras löner utreddes i detalj efter löneelement.

20.2.2014

Ytterligare information

Anne Hotti

ledande arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2324
Mobiltelefon:
+358 50 527 1092
E-post:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT