Case kommunen
4
/2023

Text: Hertta-Mari Kaukonen, Bilder: Miika Manninen

Undret i Kajanaland

I Kajanaland har kommunförsöken ökat sysselsättningen rekordartat. De goda erfarenheterna utnyttjas nu i AN-reformen.

Kajaanin työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen.

Kajanaland är känt för sina arbetslösa. Regionens arbetslöshetsgrad var år 2022 rentav 22 procent när den i hela Finland låg på 12 procent.

Det som fått mindre uppmärksamhet är att Kajanaland i maj lyckades sänka sin arbetslöshetsgrad till 8,1 procent, vilket är under det nationella genomsnittet. 

– Jag kan inte minnas att vi någonsin skulle ha haft så låg arbetslöshet i Kajanaland, säger Salla Korhonen, som är utvecklingsdirektör i Paltamo.

Regionens sysselsättningsgrad har varit god också efter maj. Korhonen ansvarar för kommunförsöken och sysselsättningstjänsterna i Hyrynsalmi, Ristijärvi och Paltamo. 

Kommunförsöken i Kajanaland inleddes i mars 2021, varvid alla kommuner utom Puolanka började sköta sina lagstadgade sysselsättningstjänster själv. 

I praktiken har de tre små kommunerna i Kajanaland ordnat arbetet på följande sätt: De tre kommunerna fick en gemensam sysselsättningshandledare från statens arbets- och näringsförvaltning. Kommunerna anställde dessutom ytterligare två sysselsättningshandledare. Till stöd för dessa anställda har kommunerna anställt en gemensam servicehandledare som gör pensions- och rehabiliteringsutredningar. 

– Vi hade aldrig lyckats uppnå så gott resultat utan egna resurser, det vill säga anstäldl personal. Att minska arbetslösheten och i synnerhet långtidsarbetslösheten är arbetsdrygt, säger Korhonen.

 

Servicen har förts närmare kunderna

Var och en av de anställda i de små kommunerna tar emot personkunder på kommunhuset. Mötena läggs upp flexibelt genom tidsbeställning så att personalen byter arbetsplats då och då. Vid behov görs vikariearrangemang mellan kommunerna. 

I de små kommunerna är fördelarna av kommunförsöken uppenbara. Kunderna får service i sin hemkommun och behöver inte resa till en annan ort för att sköta sina ärenden vid den regionala AN-byrån.

– Det väsentliga i kommunförsöken är närservicen. Vi har fått myndighetsansvar så vi kan förpliktiga kunder att komma till mötena och ta del av servicen, säger Salla Korhonen.

Av Kajanalands arbetslösa har rentav 40 procent tagit del av sysselsättningsfrämjande service, såsom arbetsprövning, självständiga studier eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

– Vi har erbjudit service särskilt i början av arbetslösheten för att inte lämna någon i ensam med sina problem. Efter cirka tre månader ser man om det finns andra hinder för sysselsättningen än att man inte hittar en lämplig arbetsplats, säger Milla Tikkanen sysselsättningschef i Kajana stad och koordinator för kommunförsöket i Kajanaland.

 

Kommunerna övar sig att producera ­AN-tjänster

I kommunförsöken i Kajanaland deltar utöver småkommuner också Kajana, Sotkamo, Suomussalmi och Kuhmo. Koordinatorn för kommunförsöken, Milla Tikkanen, säger att man i de större kommunerna gjort på samma sätt som i de mindre men i en annan skala. 

I Kajanalands centralkommun Kajana har kommunförsöket inrymts i AN-byråns gamla lokal, där man före försöket tog emot kunder också från närkommunerna. Nu fokuserar man på den egna kommunens invånare.

Det viktigaste i kommunförsöket är inte organisationen utan servicen, säger Tikkanen. Den genomförs multiprofessionellt. I kontorslandskapet i det statliga ämbetshuset i Kajana sitter utöver ­arbetskraftsmyndigheten också personal från välfärdsområdet, såsom en socialarbetare och en hälsovårdare. 

– Om en kund inte verkar gå i land med att skaffa sig ett arbete kan man fråga till exempel socialhandledaren om det finns något man kunde göra för att hjälpa kunden, säger Tikkanen.

Samarbete sker också i mindre kommuner. I Paltamo, Hyrynsalmi och Ristijärvi deltar läkare, sjukskötare och FPA:s tjänstemän i främjandet av sysselsättningen.

– Det är viktigt att läkarna förstår vad det innebär för kunden att vara arbetslös med sjukdagpenning. Läkarna behöver också inse vad olika utlåtanden betyder för kundens möjlighet till pension, säger Salla Korhonen.

 

Nu förbereds AN-reformen

Kommunförsöken inleddes år 2021 för att i förväg testa den nationella lagen om överföring av arbets- och näringstjänsterna som träder i kraft år 2025. I och men den nya lagen överförs alla sysselsättningstjänster från staten till kommunerna.

Vad har ni lärt er under dessa två år?

– Väldigt mycket. Det skulle vara förfärligt om vi skulle vara tvungna att starta från noll, säger utvecklingsdirektör Salla Korhonen.

Kajanaland kommer år 2025 att bli ett nytt sysselsättningsområde som omfattar utöver kommunerna i kommunförsöket också Puolanka, Kuusamo och Taivalkoski. Hela området har förberett AN-reformen sedan 2021.

I och med AN-reformen kommer också finansieringsmodellen att ändras år 2025 på så sätt att kommunerna bötfälls om den arbetslösa inte sysselsätts genuint på den öppna arbetsmarknaden, det räcker alltså inte längre att personen deltar i sysselsättningstjänster för att kommunens betalningsandelar ska minska. Tikkanen anser ändå att det är klokt att erbjuda de arbets­lösa tjänster.

– Tjänsterna kan behövas i början, innan den arbetslösa hittat arbete, säger hon.

 

En kunskapsmatris underlättar i reformen

Kajanaland har kommit långt i beredningen av AN-reformen. Alla tio kommuner har undertecknat intentionsavtalet och bereder nu ett officiellt samarbetsavtal. 

Kajanaland kommer att bli ett sysselsättningsområde enligt modellen med en ansvarig kommun, där Kajana blir centralkommun. Avsikten är att samla koordinationen av sysselsättningsområdet till centralkommunen samt garantera alla kommuner självbestämmanderätt och fungerande närservice.

Kajanaland har ett principbeslut om att alla personkunder ska ha en sysselsättningshandledare, som ansvarar för ärendet från början till slut, så att handledaren kan sätta sig in i kundens situation i sin helhet. Detta har redan gjorts under kommunförsöken. 

Modellen kräver en grundlig utbildning för personalen. Alla ska kunna sköta kundens AN-tjänster, från den inledande intervjun till dess att personen fått en arbetsplats. Samma personal sköter alltså både beslut om lönesubventioner och till exempel beslut om frivilliga studier.

– Till en början väckte ett så omfattande arbetsfält undran, men det fungerar, säger Milla Tikkanen, koordinator för Kajanalands kommunförsök.

I Kajanaland kartläggs som bäst personalens kunnande för att se över arbetsuppgifter och bereda överföringen av personal i de olika kommunerna inför AN-reformen. 

Beredningens omfattning illustreras av en 120-radig Excel-tabell som samlar kunnandet uppgift för uppgift både för den personal som stannar och den som överförs. 

– Tabellen visar de uppgifter där vi har kompetensbrist. Matrisen utgör en bas för vår personalplan, vi kan se i vilka kompetenser personalen, både de som stannar och de som överförs, behöver utbildning. Kompetensen borde fördelas jämnt över tio kommuner, säger Tikkanen. 

 

Byråkratin överraskade

Milla Tikkanen säger att det som överraskat mest är hur byråkratisk övergången till de lagstadgade AN-tjänsterna varit. Bland annat ska den som blivit arbetslös kontaktats inom fem dagar. Skyldigheten baserar sig på den nordiska modellen för arbetskraftsservice, som trädde i kraft i maj förra året. 

– Våra sysselsättningstjänster brukade basera sig på frivillighet. Den största skillnaden mot tidigare är att lagstiftningen är mycket strikt och måste följas, säger Tikkanen.

Personalen har tagits med i beredningen av AN-reformen ända från början genom informationsmöten.  När den officiella beredningsgruppen inledde sitt arbete i augusti tog vi med en personalrepresentant från AN-byrån.

Personalen har uttryckt samma farhågor som vi hört på det nationella planet. Oron gäller främst frågan om man får behålla sitt jobb, med hurdana uppgifter och i vilken kommun. 

– Jag har svarat att avsikten inte är att minska personalstyrkan, säger Tikkanen.

Hon väntar sig att beredningen av AN-reformen går bra.

– Jag tror att vi måste se över samarbetsavtalet flera gånger ännu, för det fick vi göra också inför kommunförsöken. Det finns säkert saker som undgått oss. Då får man lita på att bristerna åtgärdas senare i organet, säger Tikkanen. 

Huvudsaken är att samarbetet löper och att serviceproduktionen fungerar.

– Vi har utmärkta möjligheter att lyckas med AN-reformen, eftersom vi lyckades med kommunförsöken, säger Tikkanen. 

15.9.2023