Rättsfall
6
/2019

Jenni Aaltonen, arbetsmarknadsjurist

Avgörande om arbetstidsform för avdelningssekreterare

Arbetsdomstolen har gett ett beslut om arbetstidsformen för avdelningssekreterare. Om innehållet i en avdelningssekreterares uppgifter liknar innehållet i den givna domen ska arbetstidsformen ändras till byråarbetstid från den dag domen gavs, dvs. från 7 november.

Oenigheten gällde arbetstidsformen för avdelningssekreterarna vid ett hälsocentralsjukhus.
Avdelningssekreterarna arbetade på hälsocentralsjukhusets patientavdelning och man tillämpade allmän arbetstid på dem. I tvisten var det fråga om huruvida man på dessa avdelningssekreterare ska tillämpa byråarbetstid enligt AKTA kap. III § 8 eller allmän arbetstid enligt § 7.

Arbetsdomstolen ansåg att de ifrågavarande avdelningssekreterarnas arbete i huvudsak är kansli- och kontorsarbete. Merparten av avdelningssekreterarnas arbetstid gick till uppgifter som till sin natur och art hörde till byråarbetstid.

De berörda avdelningssekreterarnas uppgifter

I avdelningssekreterarnas arbete ingick bland annat att uppdatera patientplatssituationen på avdelningarna, bokföra patientuppgifter, hantera patienthandlingar, faxa dokument, beställa laboratorieprov och olika undersökningar, beställa blod och skriva läkarnas remisser.

Merparten av avdelningssekreterarnas arbetstid gick enligt utredningar till att transkribera diktafonintalat material.

Med stöd av de framlagda bevisen ansåg arbetsdomstolen att merparten av avdelningssekreterarnas arbetstid gick till uppgifter som på grund av sin natur och art hörde till byråarbetstid, trots att deras arbete indirekt anknöt till patientarbetet. Avdelningssekreterarna varken utförde eller bistod vid det egentliga vårdarbetet, även om de fysiskt arbetade på hälsocentralssjukhusets patientavdelning.

Ändring av arbetstidsformen

Om innehållet i avdelningssekreterarnas uppgifter liknar det i arbetsdomstolens dom ska deras arbetstidsform ändras till byråarbetstid från den dag domen gavs, dvs. 7 november.

Om det uppkommer ett behov att låta en avdelningssekreterare utföra nattarbete är detta möjligt även inom byråarbetstidsformen (AKTA kap. III § 29).
Det är möjligt för avdelningssekreterarna att fortsätta enligt sin nuvarande arbetstidsform om deras arbete avviker betydligt från avdelningssekreteraruppgifterna enligt arbetsdomstolens dom på så sätt att villkoren för tillämpning av byråarbetstid inte uppfylls i deras fall.

Enligt § 25 mom. 1 i AKTA är huvudregeln att en anställd under arbetsskiftet ska ges en måltidsrast på minst en halv timme som inte räknas in i arbetstiden. Om ingen rast kan ges på grund av tjänste- eller arbetsuppgifternas art, ska den anställda/tjänsteinnehavaren ges möjlighet att inta en måltid på arbetsplatsen under arbetstid.

Arbetsdomstolens dom AD 2019:104 (på finska), Finlex >

11.12.2019

Ytterligare information

Jenni Aaltonen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2116
Mobiltelefon:
+358 44 336 9670
E-post:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT