Ledare
3
/2019

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Det behövs påverkan i Europa

Finland inleder snart sitt EU-ordförandeskap. Fogen är spännande: bakom oss har vi riksdagsvalet och EU-valet som ändrat på de politiska styrkeförhållandena och framför oss har vi problemen på unionsnivå, såsom klimatförändringen, invandringen, den ekonomiska situationen och naturligtvis Brexit, Storbritanniens pyrande beslut att lämna unionen.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

EU-parlamentet godkänner både EU-lagstiftningen och EU:s internationella avtal. Parlamentet har stegvis försökt få större befogenheter. Samtidigt har inflytandet också på Finlands arbetsmarknadsverksamhet ökat. De nyvalda parlamentsledamöterna påverkar snart vilket slags arbetsprogram den nya kommissionen bygger upp för EU för den kommande femårsperioden.

Inom EU sorterar arbetslivet under Europeiska unionens pelare för sociala rättigheter. Nyligen har man där granskat den sociala tryggheten, arbetstiderna och familjeledigheterna för personer i nya typer av anställningsförhållanden – teman som alla inverkar på de kommunala arbetsgivarnas verksamhet i Finland.

Det är uttryckligen detta slags frågor Finland och också KT måste försöka påverka. Ordförandeskapet är ett ypperligt tillfälle. Det lönar sig också att rycka parlamentsledamöterna i ärmen.

KT:s intressebevakning täcker också den europeiska nivån. KT är medlem i flera arbetsgivarorganisationer som verkar i Bryssel. Därtill sköter sex olika kontor kommunernas och landskapens allmänna intressebevakning. Kari Aalto, som leder Östra och Norra Finlands kontor, säger att det väsentliga i EU-intressebevakningen är fördelningen av medel.

EU:s regelverk gäller alla, även om det finns skillnader i medlemsländernas arbetsmarknadssystem. Redan Finlands och Estlands modeller avviker tydligt från varandra. I Estland bestäms till exempel grunderna för lönepolitiken inom den offentliga servicen på riksnivå genom att man samordnar tillgången på arbetskraft med den offentlig ekonomins hållbarhet.

En jämförelse med Sverige visar också på skillnader. Där bestäms förhöjningarna i hög grad enligt kommunens löneökningsutrymme och individuella prestationer.

6.6.2019

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT